Bane Štancne | Usluge

Usluge

Usluge koje nudi radionica Bane Štancne:

  • Izrada alata (štanc formi) za isecanje
  • Štancovanje (do formata 90x60cm)
  • Projektovanje kutija
  • Bigovanje
  • Blindkuk
  • Perforacija
  • Izrada gotovih proizvoda